Materiaal

Grondtransport

Om onze vliegtuigen te transporteren van en naar de startplaats maken wij gebruik van één Kawasaki terreinwagen en twee golfkarren. Hierdoor kost het minder moeite om de vliegtuigen na de landing weer op de juiste plek klaar te zetten voor de volgende start.

Lier

Om de vliegtuigen op te laten stijgen wordt op ons veld gebruik gemaakt van een lier. Deze indrukwekkende machine beschikt, mede dankzij een turbo, over veel paardenkrachten. Onze lier beschikt over zes trommels met aan elk een 1000 meter lange lierkabel. Door middel van knipperende lichtseinen wordt de lierman geattendeerd dat er een vliegtuig wilt vertrekken. Vervolgens zal hij de dieselmotor inschakelen en de kabel rustig op spanning trekken. Zodra er 'vol licht' wordt gegeven zal de lier beginnen met het snel inlieren van de kabel. Hierdoor zal het zweefvliegtuig binnen 3 seconden versnellen naar ongeveer 100 km/h en stijgt het op. De lierstart duurt ongeveer 45 seconden, waarna het vliegtuig een gemiddelde hoogte van 350 tot 400 meter heeft bereikt.

Kabelkar

Als alle kabels zijn ingelierd dan worden deze opnieuw uitgerold door de kabelkar. Voor het uitrollen van de lierkabels wordt van een Land Rover gebruik gemaakt. Hier wordt een speciaal ontworpen aanhanger aan gekoppeld, waar de kabels aan worden bevestigd.

Lierkabel

Aan de kabel zit een parachute en een breukstukje. De parachute zorgt ervoor dat na het loskoppelen van het zweefvliegtuig de kabel op spanning blijft totdat de hele kabel is ingelierd. Dit voorkomt het ontstaan van knopen in de kabel en het geeft de 'lierman' de tijd om de kabel in te lieren voordat deze op de grond terecht komt. Het breukstukje is een beveiliging die voorkomt dat het vliegtuig beschadigt als de krachten tijdens de start te groot worden. In dat geval breekt het breukstukje en wordt er direct geland.